VI HAR 25 ÅRS ERFARENHET AV ATT UTFÖRA  AREABERÄKNING - AREAMÄTNING.   VI ÄR SPECIALISTER INOM DETTA OMRÅDE.

VI HAR SOM REGEL INGA VÄNTETIDER.  SNABBT, KORREKT OCH MED FLEXIBEL  PERSONLIG  SERVICE.

"när uppgift om arean måste vara korrekt"

AREABERÄKNING AV BOSTADSRÄTTER
Enligt vår mångåriga erfarenhet så brukar en bostadslägenhets angivna area endast stämma med kontrollmätt area i ungefär drygt ett fall av tio.

Som regel vet man i en Bostadsrättsförening inte hur de uppgifter om lägenheters area man har i sin ekonomiska plan faktiskt har uppkommit.  Man vet ej vad de angivna areor man har till buds faktiskt representerar. Utan det är vanligen uppgifter man "ärvt" från tidigare fastighetsägare. Vi har sedan starten 1994 fått i uppdrag av hundratals Bostadsrättsföreningar BRF  att mäta upp samtliga lägenheter - och i förekommande fall även lokaler i deras BRF - så att en korrekt Ekonomisk plan kan upprättas. Detta inte bara på uppdrag av BRF i Stockholm utan även från Bostadsrättsföreningar belägna långt upp i Norrland till långt ner i Skåne.
 
Orsaker till att angivna areor så ofta skiljer sig gentemot mätresultatet efter en korrekt utförd areamätning kan t.ex vara
¤ att fastigheten inte byggdes som den ursprungligen ritades
¤ att den är mätt efter gamla numer inaktuella mätregler  
¤ att den är "felmätt"  rent måttmässigt
¤ att datorprogram / CAD inte använts vid beräkningen av arean
¤ att mätningen är gjord utifrån ritningar som inte stämmer med verkligheten - utan måttagning på plats
¤ att angivna areor mer ungefärligt uppskattades / beräknades vid en tidpunkt när uppgift om arean ej var lika viktig - Bruksvärdeshyra - där lägenhetens storlek bara är en av flera perimetrar vid hyressättning - och sålunda inte lika viktig som vid försäljning av  en bostadsrätt
¤ att ändringar sedan tidigare uppmätning har gjorts vad gäller lägenhetens omfattning - avgränsningar o.s.v.  Såsom stambyte med nya schaktdragningar, delade alternativt ihopslagna lägenheter, tillkomna vägghängda toaletter, Rivna - nytillkomna väggar i vindsvåningar, avjämnande omslutande konstruktion i gamla kök för köksmontering o.s.v.

Läs artikel i Aftonbladet publicerad 10 november 2012 om att mäta boarea (BOA) "Mät din boarea: Tjäna tusentals kronor"
 
Vi kontrollmäter och redovisar lägenhetens Boarea (BOA) enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
Vi kan som regel leverera mätresultatet - i form av ett mätbevis - inom 24 timmar från vårt tillträde till lägenheten.
Mätbeviset levereras dels som ett s.k. eMätbevis (pdf), vilket mailas till Er, dels som utskrivet original vilket postas till Er.

För lägenheter i souterrainplan redovisas i förekommande fall både Boarea (BOA) och Biarea (BIA).

För vindsvåningar redovisas förutom Boarea (BOA) i förekommande fall även utrymme i lägenhet som faller utanför mätregelns avgränsningar vad gäller rumshöjd. Vi benämner dessa utrymmen som "Ej mätvärt utrymme" under snedtak - för låg rumshöjd. Det är ett utrymme som går att nyttja till viss del men som inte uppfyller mätregelns krav för mätvärdhet vad gäller just rumshöjd.  Värt att notera är att detta "ej mätvärt utrymme" - INTE är Biarea (BIA) -vilket är en mycket vanlig feltolkning. En Biarea (BIA) i en lägenhet i ett flerbostadshus utgörs i förekommande fall av något helt annat.

Klicka här för att hämta prislista som pdf

Vi erbjuder även - antingen som en tilläggstjänst till areaberäkning eller som en separat tjänst - att upprätta skalriktiga  planritningar / Relationsritningar.

Har du frågor tveka inte att kontakta oss.

Antingen per Telefon 072902502 via Email till info@areaberakning.se  eller via detta  KONTAKTFORMULÄR.


AREABERÄKNING / AREAMÄTNING AV BOSTÄDER, LOKALER, VILLOR  &  FASTIGHETER I SVERIGE ®
Arkitekt Mikael Hådell
Box 1359, 114 79 Stockholm

telefon nr 0729 02 50 02

info@areaberakning.se 

www.areaberäkning.se        www.areamätning.se       www.relationsritning.se
 
Copyright  © 1994-2019 Alla rättigheter reserverade.  © Areaberäkning Areamätning  - Arkitekt Mikael Hådell 2019.