Vi har sedan starten 1994 utfört areamätning av hundratals villor - småhus i Stockholm med omnejd. 

Vi har som regel inga väntetider.  Snabbt, korrekt, professionellt och med flexibel personlig service.

Det är viktigt att utföra en areamätning därför att
¤ Äldre mätningar - areauppgifter ofta är felaktiga / ca 70% 
¤ En mätning kan göra skillnad på priset / värdet
¤ Undgå att hamna i rättstvist

Vi kontrollmäter småhusets Bruksarea (BRA) fördelad på Boarea (BOA) och i förekommande fall Biarea (BIA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020. 
Vi kan som regel leverera mätresultatet - i form ett mätbevis - inom 24 timmar från vårt tillträde till fastigheten.
I mätbeviset redovisas - i förekommande fall - även mätresultatet per våningsplan med fördelning Boarea (BOA) och Biarea (BIA).  

Om det på villans vindsplan även förekommer snedtak så redovisar vi förutom Boarea (BOA) i förekommande fall även utrymme i vindsplanet som faller utanför mätregelns avgränsningar vad gäller rumshöjd. Vi benämner dessa utrymmen som "Ej mätvärt utrymme" under snedtak - för låg rumshöjd. Det är ett utrymme som går att nyttja till viss del men som inte uppfyller mätregelns krav för mätvärdhet.  Värt att notera är att detta  "ej mätvärt utrymme"  INTE är Biarea (BIA) vilket är en alldeles för vanlig feltolkning. 

Läs artikel i Aftonbladet publicerad 10 november 2012 om att mäta boarea (BOA) "Mät din boarea: Tjäna tusentals kronor"

Relationsritning
Vi erbjuder även - antingen som en tilläggstjänst till areaberäkning eller som en separat tjänst - att upprätta skalriktiga  planritningar / Relationsritningar.

Klicka här för aktuell Prislista 2024

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss.

Antingen per Telefon 0729 025002 via Email till info@areaberakning.se  eller via detta  KONTAKTFORMULÄR

 

AREABERÄKNING / AREAMÄTNING AV BOSTÄDER, LOKALER, VILLOR  &  FASTIGHETER I SVERIGE ®
Arkitekt Mikael Hådell
Box 1359, 114 79 Stockholm

telefon nr 0729 025002

www.areaberäkning.se     www.areamätning.se     www.relationsritning.se
 
© 1994-2024  Alla rättigheter reserverade.  © Areaberäkning Areamätning  - Arkitekt Mikael Hådell 2024