korthet är en relationsritning en ritning som mycket detaljerat redovisar hur en lägenhet – lokal – villa – fastighet - faktiskt ser ut i verkligheten. Av relationsritningen framgår bl.a väggtjocklekar, dörrars placering och slagningar, köksuppställning, fönsterplaceringar osv.

Bland de kundkategorier som efterfrågar denna tjänst återfinns byggbolag, fastighetsägare, arkitekter, fastighetsförvaltnings bolag, lokalhyresgäster, bostadsrättsföreningar, förmedlare av lokaler, lokalhyresgäster, bostadsrättsinnehavare m.fl.

En korrekt relationsritning är en viktig förutsättning inför t.ex. en om- eller tillbyggnad av bostäder och lokaler, inför projektering av råvindar osv. Det är vanligt att befintliga äldre arkivritningar inte överensstämmer med verkligheten. det av många skäl. Att fastigheten inte byggdes som den ursprungligen ritades, att ändringar har gjorts över åren vad gäller avgränsningar och utförande osv.  Ofta ligger dessa äldre arkivritningar till grund för nya ritningar - utan att hänsyn tas till verkligheten - vilket innebär att felaktigheter  "ärvs"  vidare.

Vi erbjuder oss att upprätta relationsritningar i CAD.  Vi levererar i format  dwg och / eller  pdf.

Ofta beställs denna tjänst som ett tillägg i samband med att vi utför en areaberäkning av ett objekt, då vi på plats utför måttagning med lasermätare. Eftersom förutsättningarna när det gäller att upprätta relationsritningar som regel är så olika från uppdrag till uppdrag,  så finns ingen fast prislista för detta.  

Vi lämnar gärna offert på förfrågan.

Använd gärna detta  KONTAKTFORMULÄR  för Er förfrågan.

Vi nås även på telefon 0729 02 50 02

AREABERÄKNING / AREAMÄTNING AV BOSTÄDER, LOKALER, VILLOR  &  FASTIGHETER I SVERIGE ®
Arkitekt Mikael Hådell
Box 1359, 114 79 Stockholm

telefon nr 0729 02 50 02

info@areaberakning.se 

www.areaberäkning.se        www.areamätning.se       www.relationsritning.se
 
Copyright  © 1994-2023  Alla rättigheter reserverade.  © Areaberäkning Areamätning  - Arkitekt Mikael Hådell 2023