Bostadsrättsföreningar BRF 

Vi utför sedan starten 1994 areamätning av bostadsrätter, villor, lokaler, radhus och fastigheter i Stockholm. Läs mer på areaberakning.se   • Välkommen till Areaberäkning Areamätning Arkitekt Mikael Hådell Tel 0729025002
Vi har sedan starten 1994 fått i uppdrag av 100 + bostadsrättsföreningar att mäta upp samtliga lägenheter och ibland även lokaler i deras BRF, så att en korrekt ekonomisk plan med rätt andelstal kan upprättas.

Detta eftersom man i regel i en bostadsrättsförening inte vet hur de uppgifter om lägenheternas area som man har i sin ekonomiska plan faktiskt har uppkommit.

Det är inte ovanligt att det är uppgifter man "ärvt" från tidigare fastighetsägare.

Tidigare byggdes många råvindar om till bostäder, nu byggs istället många lokaler om till bostäder, vilket kan påverka andelstalen i en BRF när ny Boarea (BOA) tillkommer. 

Med 30 års erfarenhet och med 8.000 + utförda areamätningar kan vi konstatera att äldre uppgifter om angiven area ofta skiljer sig åt jämfört med mätresultatet efter en korrekt utförd areaberäkning, särskilt vad gäller bostadslägenheter, villor och hela bostadsfastigheter. Diskrepans visar sig där i ca 70 % av fallen, och då både uppåt och nedåt i m2 och i olika skala.
Det vanligaste är att Boarean (BOA) är större än angiven area efter en korrekt utförd areamätning .

Mätresultaten brukar vi redovisa med ett mätbevis, dels ett för varje uppmätt lägenhet och lokal, dels som en sammanställning för hela bostadsrättsföreningen.

Vi har mätt upp BRF från långt upp i Norrland till sydligaste Skåne.

Fyll gärna i vårt Kontaktformulär med en icke bindande förfrågan !

Har du frågor, funderingar eller behöver hjälp ?  Vår expertis finns till för dig. Tveka inte att höra av dig !