Areamätning av villor och radhus i Stockholm

Vi har sedan starten 1994 utfört areamätning av hundratals villor och radhus i Stockholm med omnejd. 

Med 30 års erfarenhet och med 8.000 + utförda areamätningar kan vi konstatera att äldre uppgifter om angiven area ofta skiljer sig åt jämfört med mätresultatet efter en korrekt utförd areaberäkning. Avvikelser visar sig i ca 70 % av fallen och då både uppåt och nedåt i m2 och i olika skala.

Det vanligaste är dock att Boarea (BOA) och Biarea (BIA) är större efter en korrekt utförd areamätning jämfört med de gamla uppgifterna om area.

 • Det är därför viktigt att utföra en areamätning när det gäller som exempel köp/försäljning av en villa eller ett radhus, och det av flera skäl bl.a

 • ¤  En mätning kan göra skillnad på priset / värdet
  ¤  Du får ett mätbevis - både som pdf samt ett underskrivet original
  ¤  För en tryggare bostadsaffär och för att undvika att du hamnar i en rättstvist

Vi mäter upp villans eller radhusets Bruksarea (BRA) fördelad på Boarea (BOA) och i förekommande fall Biarea (BIA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020. 

 • Vi har som regel inga väntetider. 

 • Snabbt, korrekt, professionellt och med flexibel personlig service.

 • Vi kan som regel leverera mätresultatet - i form ett mätbevis - inom 24 timmar.
  I mätbeviset redovisas - i förekommande fall - även mätresultatet per våningsplan med fördelning Boarea (BOA) och Biarea (BIA).  

 • Om det på villans vindsplan även förekommer snedtak så redovisar vi förutom Boarea (BOA) och Biarea (BIA) i förekommande fall även utrymme i vindsplanet som faller utanför mätregelns avgränsningar vad gäller rumshöjd.

 • Vi benämner dessa utrymmen som "Ej mätvärt utrymme" under snedtak - för låg rumshöjd. Det är ett utrymme som går att nyttja till viss del men som inte uppfyller mätregelns krav för mätvärdhet.  

 • Areamätning av Villa Radhus
  från 3.795 kr

  Fast pris för uppmätning en villa eller ett radhus under 200 m2 inom Stockholms närförort. För mätuppdrag längre bort tillkommer reskostnad.

Vi utför sedan starten 1994 areamätning av bostadsrätter, villor, lokaler, radhus och fastigheter i Stockholm. Läs mer på areaberakning.se  • Välkommen till Areaberäkning Areamätning Arkitekt Mikael Hådell Tel 0729025002