Areamätning av lokaler och fastigheter

Vi har sedan starten 1994 kontrollmätt ett mycket stort antal enskilda lokaler, hela kommersiella fastigheter och fastighetsbestånd. Allt från frisörsalongen om 30 m2 till industri- logistik- och kontorsfastigheter om +70.000 m2.

Av erfarenhet kan vi konstatera att äldre uppgifter om angiven area ofta skiljer sig åt jämfört med mätresultatet efter en korrekt utförd areaberäkning. Avvikelser visar sig i ca 70 % av fallen, och då både uppåt och nedåt i m2 och i olika skala.

En korrekt uppgift om area är viktig vid t.ex hyressättning, beräknande av fastighetsskatt, fastighetsvärdering och vid en fastighetsförsäljning. 

 • Orsaker till att angivna areor så pass ofta skiljer sig gentemot mätresultatet efter en korrekt utförd areamätning kan t.ex vara, i kombination eller var för sig ;

 • ¤ att fastigheten inte byggdes som den ursprungligen ritades
  ¤ att den är mätt efter gamla numer inaktuella mätregler  - Ny Mätregel SS 21054:2020 vilken sedan slutet av mars 2020 ersätter Mätregel SS 21054:2009
  ¤ att den är "felmätt"  rent måttmässigt
  ¤ att datorprogram / CAD inte använts vid beräkningen av arean
  ¤ att mätningen är gjord utifrån ritningar som inte stämmer med verkligheten - utan måttagning på plats
  ¤ att ändringar har gjorts sedan tidigare uppmätning vad gäller lokalernas omfattning - avgränsningar o.s.v. 

Vi mäter upp och redovisar lokalers Lokalarea (LOA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020, och kan beroende av typ av objekt leverera mätresultatet i form av ett mätbevis inom 24 timmar.

Mätregeln SS 21054:2020 är tillämplig för både nyproduktion och befintligt bestånd, och kan även användas vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning och dylikt.

Vi mäter naturligtvis även Övrig Area (ÖVA), Byggnadsarea (BYA), Öppenarea OPA, Bruttoarea (BTA), Nettoarea (NTA) och aTemp. 

För några referenser klicka på menyn  "Om Oss & Referenser"

Vi är baserade i Stockholm. Vi utför naturligtvis mätuppdrag över hela Sverige - men då gäller det som regel större mätuppdrag av som exempel kommersiella fastigheter eller hela BRF.

om Relationsritning

Vi erbjuder även - antingen som en tilläggstjänst till areaberäkning eller som en separat tjänst - att upprätta skalriktiga  planritningar  Om Relationsritningar

 • Lokal under 100 m2
  2.195 kr inkl moms

  Inom Stockholms tullar och närförort. För mätuppdrag längre bort tillkommer reskostnad. Mätresultatet redovisas med ett Mätbevis.

Vi utför sedan starten 1994 areamätning av bostadsrätter, villor, lokaler, radhus och fastigheter i Stockholm. Läs mer på areaberakning.se  • Välkommen till Areaberäkning Areamätning Arkitekt Mikael Hådell Tel 0729025002

Beställ din areamätning idag!

 • Behöver du korrekta uppgifter om arean för din lokal eller fastighet ? 

 • Vi erbjuder snabb och pålitlig areamätning.

 • Vi lämnar gärna offert.

Vi utför sedan starten 1994 areamätning av bostadsrätter, villor, lokaler, radhus och fastigheter i Stockholm. Läs mer på areaberakning.se  • Välkommen till Areaberäkning Areamätning Arkitekt Mikael Hådell Tel 0729025002